Thông báo bán đấu giá gỗ rừng trồng

04:04, 14/04/2022
.
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ tổ chức bán đấu giá gỗ rừng trồng sản xuất với nội dung như sau:
 
1. Tài sản bán đấu giá:
 
Gỗ keo rừng trồng sản xuất, diện tích: 29ha. Tổng sản lượng gỗ: 2.860m3. Rừng trồng năm 2013;2014;2015. Toàn bộ sản phẩm gỗ có chứng chỉ FSC.
 
2. Hình thức bán đấu giá:
 
Bán đấu giá cây đứng, được chào bán rộng rãi trong cả nước.                
 
3. Thời gian mua, nộp hồ sơ và nộp tiền ký cược tham gia đấu giá:
 
- Thời gian mua, nộp hồ sơ năng lực, nộp tiền ký cược để tham gia đấu giá gỗ từ ngày 14/4/2022 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2022 (trong giờ hành chính). 
 
4. Thời gian, địa điểm đấu giá:
 
- Dự kiến thời gian mở phiên bán đấu giá lúc 08h30’, ngày 22/04/2022.
 
- Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ, Km27 quốc lộ 24, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, ĐT: 0255 3606684.
 
GIÁM ĐỐC
 
Phạm Mân
 

.