Cách viết tài liệu tham khảo tiểu luận chuyên nghiệp

09:04, 13/04/2022
.
Tiểu luận tham khảo là yêu cầu bắt buộc và quan trọng nhất nhằm đảm bảo tính xác thực và uy tín cao cho bài tiểu luận. Bạn đọc hãy cùng tìm hiểu cách viết tài liệu tham khảo tiểu luận chuyên nghiệp mà chúng tôi tổng hợp dưới đây nhé.
 
Cách ghi tài liệu tham khảo là một chương (một phần) trong cuốn sách
 
Cách viết:
 
Họ và tên tác giả của chương (phần) sách hoặc cơ quan ban hành; năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên chương (hoặc phần), Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên), lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi), nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia), tập, trang.. 
 
Lưu ý:
 
Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. 
Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.). 
 
Ví dụ:
 
Kouchoukos N.T (2013). Postoperative care. Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, fourth edition, Elsevier Saunder, Philadenphia, 1, 190-249.
 
Cách trích tài liệu tham khảo là sách
 
Cách viết:
 
Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành; năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối), lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi), nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia, đặt dấu chấm kết thúc). 
 
Lưu ý:
 
Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. 
Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.). 
 
Ví dụ:
 
Trần Thừa (1999). Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
 
Cách trích tài liệu tham khảo là sách
Cách trích tài liệu tham khảo là sách
Để trình bày chính xác nhất khi viết tài liệu tham khảo tiểu luận, bạn cần hiểu rõ nội dung và yêu cầu của phần tài liệu tham khảo tiểu luận theo quy định chung của các trường đại học nổi tiếng. Chính vì thế bạn đọc hãy tìm hiểu ngay cách ghi tài liệu tham khảo trong tiểu luận để tăng cường kiến thức cho bản thân.
 
Tài liệu tham khảo là các giáo trình, bài giảng hay tài liệu lưu hành nội bộ
 
Cách viết:
 
Cần cung cấp thông tin cơ bản về tên tác giả, năm xuất bản, tên giáo trình, bài giảng, nhà xuất bản (nếu có), đơn vị chủ quản.
 
Ví dụ:
 
Hội đồng chức danh Nhà nước (2012). Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012. Hà Nội, tháng 5 năm 2012.
 
Tài liệu tham khảo trích dẫn từ nguồn internet, báo mạng
 
Cách viết:
 
Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên tài liệu tham khảo, <đường dẫn để tiếp cận tài liệu đó>, thời gian trích dẫn. 
 
Ví dụ:
 
1. Nguyễn Trần Bạt (2009). Cải cách giáo dục Việt Nam,
,  xem 12/3/2009
 
Cách trích tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, tập san
 
Cách viết:
 
Họ và tên tác giả được viết đầy đủ đối với tên người Việt Nam; Họ (viết đầy đủ), tên gọi và tên đệm (viết tắt) đối với tên người nước ngoài. Nếu bài báo có nhiều tác giả, cần ghi tên 3 tác giả đầu và cộng sự (et al-tiếng Anh), năm xuất bản (trong ngoặc đơn). Tên bài báo. Tên tạp chí, tập san (ghi nghiêng), tập (số, không có dấu ngăn cách, đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn), các số trang (gạch nối giữa hai số, dấu chấm kết thúc). 
 
Ví dụ:
 
Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn và cộng sự (2010). Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu y học, 3, 30-37.
 
Cách trích tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, tập san
Cách trích tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, tập san
Trình bày và tổng hợp tài liệu tham khảo trong mỗi tiểu luận luôn là thử thách đối với mỗi sinh viên bởi đối với mỗi dạng tài liệu có một cách trích dẫn riêng biệt. Nếu bạn đọc đang gặp những khó khăn đó thì liên hệ Tổng đài Luận văn 1080 ngay để được chúng tôi hỗ trợ 24/7.
 
Tài liệu tham khảo là luận án, luận văn, khóa luận
 
Cách viết:
 
Tên tác giả, năm bảo vệ (đặt trong ngoặc đơn). Tên đề tài luận án, luận văn (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên luận án/luận văn), bậc học, tên chính thức của cơ sở đào tạo. 
 
Ví dụ:
 
Đoàn Quốc Hưng (2006). Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị ngoại khoa bệnh thiếu máu chi dưới mạn tính do vữa xơ động mạch, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
 
Ghi tài liệu tham khảo là bài báo đăng trong các kỷ yếu của hội nghị, hội thảo, diễn đàn... 
 
Cách viết:
 
 
Tên tác giả (năm). Tên bài báo. Tên kỷ yếu/tên hội nghị/diễn đàn (ghi nghiêng),  Địa điểm, thời gian tổ chức, cơ quan tổ chức, số thứ tự trang của bài báo trong kỷ yếu. 
 
Ví dụ:
 
Nguyễn Đức Chính, Phạm Hải Bằng, Phạm Văn Trung và cs (2013). Nhận xét tình hình bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS điều trị tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2010-2012.  Hội nghị khoa học quốc gia về phòng chống HIV/AIDS lần thứ V, Trường Đại học Y Hà Nội ngày 2-3/12/2013, Bộ Y tế, 342-346
 
Hy vọng với những chia sẻ hữu ích về cách viết tài liệu tham khảo tiểu luận, bạn đọc có thể dễ dàng áp dụng và hoàn thiện bài tiểu luận của mình một cách xuất sắc nhất. Chúc bạn thành công!
 

.