Dấu ấn phát triển KT-XH sau 25 năm

05:07, 02/07/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- 25 năm kể từ ngày tái lập tỉnh (1989-2014), Quảng Ngãi đã có những đổi thay diệu kỳ. Chúng tôi giới thiệu một số hình ảnh ghi dấu đậm nét về sự thay đổi vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội của tỉnh.
 

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, công trình trọng điểm của Quốc gia và là biểu tượng của nền công nghiệp Việt Nam. ảnh: T.Long
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, công trình trọng điểm của Quốc gia và là biểu tượng của nền công nghiệp Việt Nam. ảnh: T.Long

 

Công trình thủy lợi Thạch Nham đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của nông nghiệp Quảng Ngãi. ảnh: TẤN PHÁT
Công trình thủy lợi Thạch Nham đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của nông nghiệp Quảng Ngãi. ảnh: TẤN PHÁT

 

Dự án VSIP được triển khai xây dựng đánh dấu thêm một bước phát triển mới của ngành công nghiệp Quảng Ngãi. Ảnh: P.Danh
Dự án VSIP được triển khai xây dựng đánh dấu thêm một bước phát triển mới của ngành công nghiệp Quảng Ngãi. Ảnh: P.Danh

 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.   Ảnh: N.Triều
Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Ảnh: N.Triều

 

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới được xây dựng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. ảnh: Đ.Lâm
Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới được xây dựng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. ảnh: Đ.Lâm

 

Diện mạo mới của thành phố Quảng Ngãi hôm nay. Ảnh: KIM DŨNG
Diện mạo mới của thành phố Quảng Ngãi hôm nay. Ảnh: KIM DŨNG

 

Nông thôn mới Quảng Ngãi hôm nay (Trong ảnh: Một góc xã Bình Dương- Bình Sơn, xã điểm xây dựng NTM của tỉnh). Ảnh: m.toàn
Nông thôn mới Quảng Ngãi hôm nay (Trong ảnh: Một góc xã Bình Dương- Bình Sơn, xã điểm xây dựng NTM của tỉnh). Ảnh: M.Toàn

 

 . Đường giao thông được đầu tư xây dựng đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi. (Trong ảnh: Đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Sơn Tây).         Ảnh: N.T
. Đường giao thông được đầu tư xây dựng đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi. (Trong ảnh: Đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Sơn Tây). Ảnh: N.T

 

BQN