Quảng Ngãi: Điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất là 25 điểm

02:07, 19/07/2014
.
Theo đó, Trường THPT Số 1 Đức Phổ có điểm chuẩn dự kiến NV1 cao nhất là 25 điểm, xếp theo sau là các trường THPT Số 2 Mộ Đức là THPT Bình Sơn 23,5 điểm.
 
THPT Số 1 Nghĩa Hành 23 điểm; Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa 22,5 điểm; THPT Trần Quốc Tuấn 21 điểm. Thấp nhất là THPT Thu Xà 8,5 điểm.
 
THPT Số 1 Sơn Tịnh 19,5 điểm, THPT Phạm Văn Đồng 17,5 điểm; THPT Nguyễn Công Trứ 16,5 điểm; THPT Trần Kỳ Phong 16 điểm; THPT Trần Quang Diệu 14 điểm; THPT Ba Gia 13,5 điểm; THPT Lương Thế Vinh 13,5 điểm; THPT Chu Văn An 13 điểm.

 

 
THPT Huỳnh Thúc Kháng 13 điểm; THPT Lê Qúy Đôn 12 điểm;  THPT Số 2 Đức Phổ 12 điểm; THPT Nguyễn Công Phương 11,5 điểm; Số 2 Nghĩa Hành 11 điểm; THPT Lê Trung Đình 11 điểm; THPT Vạn Tường 10.5 điểm; THPT Sơn Mỹ 10 điểm; Số 2 Tư Nghĩa 10 điểm, 
 
Có 15 trường THPT xét tuyển NVV2. Cụ thể, THPT Trần Kỳ Phong và THPT Lương Thế Vinh 19,5 điểm; THPT Nguyễn Công Trứ 18 điểm; THPT Số 2 Đức Phổ 17 điểm; THPT Nguyễn Công Phương 16,5 điểm.
 
THPT Chu Văn An và THPT Trần Quang Diệu 16 điểm; THPT Vạn Tường, Lê Quý Đôn và Huỳnh Thúc Kháng 15,5 điểm; THPT Số 2 Nghĩa Hành 13,5 điểm; THPT Lê Trung Đình 13 điểm; THPT Sơn Mỹ và THPT Số 2 Tư Nghĩa 12 điểm; THPT Thu Xà 11 điểm.
 
Tổng chỉ tiêu trúng tuyển vào 24 trường THPT không chuyên ở các huyện đồng bằng, thành phố trong tỉnh là 10.235 học sinh trên tổng thí sinh dự thi là 12.339 thí sinh.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.