Tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp

02:03, 15/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn. Do đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội. 
 
[links()]
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) sẽ hoàn thành trong quý I/2023. Công đoàn cấp trên trực tiếp CĐCS hoàn thành trong quý II và đại hội Công đoàn tỉnh dự kiến diễn ra trong quý III/2023. 
 
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2023 - 2028.  Ảnh: PV
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: PV
Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các lớp tập huấn về công tác tổ chức đại hội cho cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp. Trong đó, yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển công trình chào mừng đại hội và đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên.
 
Với phương châm: “Đổi mới- Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt việc chỉ đạo đại hội CĐCS theo đúng quy định, nhất là khâu nhân sự. Riêng báo cáo chính trị đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động, mà trọng tâm là việc làm, đời sống, tư tưởng của người lao động; đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới...
 
Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Tịnh Đinh Thị Thanh Nhàn cho biết, chất lượng đại hội CĐCS trong huyện được nâng lên. Cấp ủy đảng, chính quyền rất quan tâm công tác nhân sự. Ban chấp hành CĐCS mới được bầu có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo chất lượng và tính kế thừa, phát triển...
 
Trong khi đó, theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Sơn Lê Thị Thanh Hồng, các đơn vị tổ chức đại hội đều bám sát văn bản chỉ đạo, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thực hiện của LĐLĐ huyện. Báo cáo chính trị của đại hội chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác nhân sự và việc bầu ban chấp hành khóa mới thực hiện dân chủ, đúng luật định... 
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Nhân đánh giá, đại hội CĐCS đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên là những người có đủ năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức. Công tác bầu cử tại đại hội các CĐCS thực hiện đúng quy chế. Kết quả bầu cử đều bầu một lượt, đủ số lượng và tất cả đều có tỷ lệ tín nhiệm cao. Đại hội đã xác định rõ nhiệm vụ, những chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Tính đến nay, toàn tỉnh có 968/1.204 CĐCS tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
BÁ SƠN
 
 
 

.