Bảo hiểm xã hội tỉnh: Nhiều kết quả nổi bật

11:12, 19/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã tăng cường thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với tình hình địa phương. Từ đó triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm.
 
[links()]
 
Ngay từ đầu năm 2022, BHXH tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo và yêu cầu mỗi cán bộ, viên chức, người lao động toàn ngành nghiên cứu, tìm hiểu, nắm vững nội dung thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, Quyết định số 91 của BHXH Việt Nam, Chương trình hành động của BHXH tỉnh để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện và cụ thể hóa để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 
 
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh trao Giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm.
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh trao Giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm.
Theo thống kê của BHXH tỉnh, tính đến ngày 30/10, toàn tỉnh có hơn 124 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, đạt hơn 93,2% kế hoạch, tăng hơn 1,5% so với năm 2021 và ước thực hiện đến cuối năm 2022 là hơn 126 nghìn người, đạt 94,6% kế hoạch. Riêng BHXH tự nguyện đạt gần 14,9 nghìn người, tăng 923 người so với cùng kỳ năm 2021, đạt hơn 51% kế hoạch giao. Tổng số người tham gia BHYT hơn 1,16 triệu người, đạt 96,22% kế hoạch giao, tăng 848 người so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến đến cuối năm 2022, thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 3.487 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; cấp hơn 32,6 nghìn sổ BHXH; phát hành hơn 401,3 nghìn thẻ BHYT.
 
Bên cạnh đó, trong năm, BHXH tỉnh đã chi trả các chế độ BHXH, BHTN kịp thời. Ước tính hết năm 2022, số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN là hơn 2.257 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng chi phí khám, chữa bệnh BHYT, tính đến ngày 31/10/2022, đã chi trả cho hơn 1 triệu lượt người đi khám, chữa bệnh, với số tiền đề nghị thanh toán hơn 484 tỷ đồng, tỷ lệ sử dụng 68,8% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao và không vượt dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT được giao.
 
Năm 2022, BHXH tỉnh hoàn thành khá sớm việc giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Công văn số 2216/BHXH-CSXH ngày 12/8/2022 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với 2.312 người, tổng số tiền gần 6,3 tỷ đồng.
 
Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu Sinh chia sẻ, những kết quả đạt được trong năm 2022 rất tích cực. Qua đó, BHXH tỉnh cũng rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Đó là bám sát việc chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn, nhất là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. 
 
Riêng ngành BHXH tỉnh, phát động trong toàn thể cán bộ, nhân viên tập trung phát triển người tham gia BHYT, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH,  BHYT, BHTN. Tăng cường công tác quản lý, giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hiểm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. “Kết quả đạt được trong năm 2022 sẽ là tiền đề quan trọng để ngành BHXH tỉnh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023”, ông Sinh nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: TRƯỜNG AN
 
 

.