Trà Bồng chú trọng phát triển đô thị

09:04, 05/04/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Trà Bồng đang huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển đô thị Trà Xuân, xã Trà Bình và Trà Phong, nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.
[links()]
 
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trà Xuân Đinh Hải Vinh cho biết, thị trấn Trà Xuân hiện đạt 41/49 tiêu chuẩn đô thị loại V. Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh nên diện mạo thị trấn ngày càng khang trang và cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Hiện thị trấn có gần 700 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần giảm hộ nghèo của thị trấn xuống còn 6,6% vào cuối năm 2021... 
 
Một góc thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng).
Một góc thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng).
Theo Trưởng phòng Kinh tế-  Hạ tầng huyện Trà Bồng Lê Anh Chiến, để hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại V, huyện đang nỗ lực đầu tư xây dựng các công trình mang tính đột phá cho thị trấn Trà Xuân như cầu Suối Nang 3, cầu qua sông Trà Bồng (tuyến đường 18/3, thị trấn Trà Xuân - Trà Thủy), cầu qua sông Trà Bồng (tuyến Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 24C), tuyến đường bao phía bắc thị trấn, khu công viên cây xanh, bãi chôn lấp rác thải. Huyện cũng tập trung kêu gọi thu hút đầu tư dự án Nhà máy cung cấp nước sinh hoạt, xây dựng mới chợ Trà Lơm, Trung tâm TDTT, đầu tư xây dựng mới các khu dân cư Đồng Trổi - Đồng Trảy, Đồi Sim, ven sông Trà Bồng...
 
Theo kế hoạch phát triển đô thị Trà Xuân, Trà Bình, Trà Phong, huyện Trà Bồng sẽ đầu tư nâng cấp các điểm dân cư tập trung, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn của đô thị loại V ở xã Trà Bình. Theo đó, huyện đầu tư xây dựng đường giao thông, điện chiếu sáng, công trình cấp nước sinh hoạt, nhà văn hóa, chợ và khu xử lý rác thải... nhằm tạo tiền đề để xã Trà Bình đạt một số tiêu chí của đô thị loại V và trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa phía đông của huyện. Phấn đấu đến năm 2025, xã Trà Bình đạt 33/49 tiêu chí đô thị loại V và đến năm 2030, đạt xã nông thôn mới nâng cao; đồng thời đạt 43/49 tiêu chí đô thị loại V.
 
Đối với xã Trà Phong, huyện tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư nâng cấp các điểm dân cư tập trung, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn đô thị loại V. Xây dựng xã đạt một số tiêu chí của đô thị loại V theo định hướng trở thành trung tâm kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội ở phía tây của huyện.
 
Theo ông Chiến, UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy Trà Bồng về phát triển đô thị Trà Xuân, Trà Bình, Trà Phong, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, trong 5 năm tới, huyện Trà Bồng sẽ huy động 600 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với các dự án ưu tiên phát triển đô thị Trà Xuân, Trà Bình và Trà Phong.
 
Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG
 
 
 

.