Sơn Tây tăng cường xây dựng Đảng trong tình hình mới

08:08, 05/08/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Sơn Tây luôn làm tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, tăng cường xây dựng Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng...

TIN LIÊN QUAN

THÀNH TỰU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA SƠN TÂY SAU 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 15% đến 16,5%. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện năm 2013 đạt 110,15 tỷ đồng, tăng gấp 1.542,7 lần so với năm 1995. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 1995 đạt 0,052 tỷ đồng đến năm 2013 đạt 56 tỷ đồng, tăng 1.076,92 lần so với năm 1995. Tỷ lệ hộ nghèo từ 98,6% năm 1994 giảm xuống còn 47,09% (theo chuẩn giai đoạn 2011-2015).
- Đến nay Sơn Tây có 1 trường THPT với 11 lớp, 7 trường THCS với 46 lớp, 9 trường tiểu học với 162 lớp và 10 trường mầm non với 78 lớp. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các bậc học đang dần tăng lên: Mẫu giáo 1 trường đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 11,1%, Tiểu học 1 trường đạt tỷ lệ 11,1%.
- Năm 1994, hầu hết lao động nông thôn trên địa bàn chưa qua đào tạo, đến nay, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đạt khoảng 24%.
- Hiện nay toàn huyện có 86% số hộ được xem truyền hình; 95% số hộ nghe đài phát thanh; 84% hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh. Toàn huyện có 68% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa và hơn 75% khu dân cư tiên tiến.
T.N (tổng hợp)

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Đinh Kà Để cho biết: Trước năm 2010, hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở một số địa phương trên địa bàn hiệu quả thấp, dẫn đến huyện phải tăng cường cán bộ về giúp xã giải quyết công việc chuyên môn. Để khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết tâm củng cố, vực dậy công tác cán bộ ở cơ sở. Trong đó, huyện tập trung xóa tình trạng thôn “trắng” đảng viên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Với cách làm này, đến nay Sơn Tây có 29 chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 74 chi, đảng bộ cơ sở, với 1.063 đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện đã tập trung giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết của các cấp gắn với triển khai các chương trình hành động cụ thể ở cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay”; đồng thời tăng cường kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm...

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công cán bộ phụ trách các xã bám cơ sở, giúp đỡ các tổ chức cơ sở đảng trong công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Đối tượng chính là những quần chúng người dân tộc thiểu số tích cực học tập, lao động sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Bằng cách làm này, số lượng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ huyện Sơn Tây không ngừng được nâng lên; tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên trẻ, có trình độ năng lực, nhiệt tình tham gia phục vụ công tác tăng đáng kể so với trước. Nhiều đảng viên đã phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi...

Để có đội ngũ cán bộ trẻ,  Huyện uỷ đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, tăng cường cán bộ về cơ sở. Huyện ủy cũng đã kiện toàn, củng cố các tổ chức cơ sở đảng thông qua việc quy hoạch bổ sung dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy (nhiệm kỳ 2010 - 2015); quy hoạch chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2011 - 2016)... Cử 16 cán bộ đi học đại học và cao cấp lý luận chính trị. Việc nhận xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Hiện có 4 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh 5 năm liền; 6 tổ chức cơ sở đảng đạt "Trong sạch, vững mạnh" 3 năm liền. Năm 2013, Sơn Tây có 22/29 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 39/74 chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2011 đến nay, Sơn Tây không có chi, đảng bộ yếu kém...

Một góc khu tái định cư Nước Vương (Sơn Liên - Sơn Tây).
Một góc khu tái định cư Nước Vương (Sơn Liên - Sơn Tây).


Huyện làm tốt công tác phát triển Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo phát triển kinh tế. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của Sơn Tây đạt 15%-16,5%/năm, diện tích lúa gieo sạ ổn định 1.600 ha, năng suất từ 40tạ/ha. Riêng năm 2013, tổng sản lượng lương thực 6.666 tấn, tăng 5,33% so với năm 2012. Thu nhập bình quân đầu người đạt 6 triệu đồng/người/năm, lương thực bình quân đầu người 361 kg/người/năm; đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp khang trang…

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Đinh Kà Để khẳng định: Thời gian tới, Đảng bộ Sơn Tây lấy công tác xây dựng Đảng làm nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong đó, huyện chú trọng giải quyết tốt những vấn đề nhân dân bức xúc. Trong phát triển kinh tế, huyện xác định các mũi nhọn: Ưu tiên chăn nuôi, mở rộng trang trại, cải tạo đàn trâu, bò địa phương, phát triển nuôi heo ky; chú trọng chuyển đổi cây trồng, trong đó đưa cây mắc ca vào trồng trên địa bàn huyện; tập trung nâng cao năng suất 1.600ha lúa để chủ động nguồn lương thực tại chỗ; tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững... Một đích là tạo động lực toàn diện đưa Sơn Tây ngày càng phát triển.

 

Bá Sơn

 


.