Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Sơn Tây: Những kết quả bước đầu

02:08, 04/08/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH) tại huyện Sơn Tây đã triển khai tích cực và hiệu quả. Theo đó, đời sống văn hoá tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư của nhân dân trong huyện không ngừng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sơn Tây là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Diện tích đất chủ yếu là đất đồi núi khó canh tác. Đời sống của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn cũng như còn trở ngại trong sinh hoạt. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH thì nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân được nâng lên và càng chú trọng hơn với phong trào này.

 

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo Sơn Tây. ảnh: PV
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo Sơn Tây. ảnh: PV


Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, các hộ nghèo. Vì thế, đến nay đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Từ đó việc xây dựng các thiết chế văn hóa, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến, xã đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới; vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong toàn huyện... thuận lợi khi triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), làng văn hóa và cơ quan văn hóa được ban chỉ đạo các cấp quan tâm. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu GĐVH được các địa phương tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn nên chất lượng xây dựng GĐVH ngày càng được nâng lên.

Năm 2013, toàn huyện có 4.925/4.962 hộ đăng ký thi đua xây dựng GĐVH, chiếm trên 99%. Tổng số hộ được bình xét đạt tiêu chuẩn GĐVH là 3.384, chiếm gần 69% trong tổng số hộ đã đăng ký. Toàn huyện có 42/42 thôn đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa và có 27 thôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 92/135 khu dân cư được công nhận là khu dân cư văn hóa... Ông Đinh Văn Trang, thôn Huy Măng cho biết: “Hiện nay đời sống của bà con chúng tôi được cải thiện nhiều rồi. Hầu hết các gia đình đều có cái ăn, cái mặc. Con cái đều được đến trường. Sau khi được các cấp lãnh đạo phát động phong trào TDĐKXDĐSVH thì chúng tôi tích cực làm đúng những gì mà nội dung phong trào đề ra?.
 
Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện Sơn Tây luôn chú trọng và từng bước đầu tư xây dựng các công trình văn hóa trong huyện. Hiện nay đã có 15/42 thôn có nhà văn hóa; 2/9 xã có nhà văn hóa là nơi sinh hoạt cộng đồng, tạo tiền đề cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển.

Về công tác giáo dục, đến nay, toàn huyện có 5.657 học sinh ở các cấp học. Số học sinh khá và trung bình đều tăng so với các năm trước. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100% và có nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng được nâng cao, có trên 95% cán bộ quản lý các trường học đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý giáo dục…

Từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã gắn kết thực hiện nhiệm vụ của các ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp, cụ thể là nhiều phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hành tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu... Trong thời gian đến, huyện Sơn Tây phấn đấu xây dựng nhiều khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện; 70% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; phấn đấu đạt và duy trì 100% cơ quan “văn minh – an toàn – sạch đẹp”.

ĐÌNH DIỆU
 


.