Đẩy nhanh số hóa sổ hộ tịch

09:03, 20/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, Sở Tư pháp đã và đang đẩy nhanh việc số hóa sổ hộ tịch, dữ liệu hộ tịch nhằm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối các cơ sở dữ liệu, làm giàu dữ liệu...
 
[links()]
 
Theo Nghị định số 87 của Chính phủ, thì việc số hóa dữ liệu thực hiện hoàn thành trước ngày 1/1/2025, nhưng mới đây, Chính phủ, Bộ Tư pháp yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trong năm 2023 để đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu dân cư. Do đó, việc hoàn thành số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 là một trong các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối các cơ sở dữ liệu, làm giàu dữ liệu. 
 
Cán bộ tư pháp phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) trao đổi với người dân về các thủ tục đăng ký kết hôn.
Cán bộ tư pháp phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) trao đổi với người dân về các thủ tục đăng ký kết hôn.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Vĩnh Lạc cho biết, việc sử dụng bản điện tử giấy tờ hộ tịch là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Mặt khác, việc sử dụng bản hộ tịch điện tử tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hộ tịch. Thay vì đến cơ quan đăng ký hộ tịch, người dân có thể tự làm trực tuyến tại bất cứ nơi đâu, chỉ cần có thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính kết nối Internet. Do đó, việc nhanh chóng hoàn thiện số hóa dữ liệu hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc là rất cần thiết.
 
Bên cạnh đó, việc số hóa dữ liệu hộ tịch còn nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch; chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số theo hướng hình thành hệ thống thông tin hộ tịch với cấu trúc chuẩn tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Số hóa dữ liệu hộ tịch còn góp phần thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa phương; bảo đảm việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.
 
Theo ông Nguyễn Vĩnh Lạc, để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, năm 2022, Sở Tư pháp đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa sổ hộ tịch, dữ liệu hộ tịch của Sở Tư pháp và TP.Quảng Ngãi. Đến nay, đã số hóa được tổng số 3.022 sổ hộ tịch. Sở đang tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện việc số hóa sổ hộ tịch, dữ liệu hộ tịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh tương ứng với kinh phí được UBND tỉnh cấp trong năm 2023. Trong đó, Sở sẽ tập trung đẩy nhanh số hóa 100% dữ liệu hộ tịch nhóm sổ đăng ký kết hôn, nhóm sổ đăng ký khai sinh, nhóm sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, nhóm sổ đăng ký khai tử trên toàn tỉnh. 
 
Triển khai thực hiện quy trình nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). “Để hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch trong năm 2023, không kéo dài sang năm 2024, Sở Tư pháp kiến nghị UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện số hóa sổ hộ tịch, dữ liệu hộ tịch lịch sử lưu trữ tại địa phương, tích hợp dữ liệu vào hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch của quốc gia”, ông Lạc kiến nghị.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 

.