Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

21:10, 10/07/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 10/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện công tác dân tộc và Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình) năm 2022; kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến. Dự họp, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Năm 2022 và 2023, tổng kế hoạch vốn giao thực hiện Chương trình hơn 1.070 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 hơn 370 tỷ đồng, năm 2023 xấp xỉ 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn (trong 2 năm 2022 và 2023) chỉ đạt 32,45% kế hoạch vốn giao (vốn đầu tư phát triển đạt 56,14%, vốn sự nghiệp đạt 8,12%).

Các dự án có tỷ lệ giải ngân đạt khá như: Giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Còn lại, một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình có tỷ lệ giải ngân rất thấp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định đã được ban hành cho phù hợp với các văn bản điều chỉnh, bổ sung, thay thế của trung ương, nhất là Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn được giao. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở và kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Tin, ảnh: Ý THU - THÙY DUYÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN

 

Xuất bản lúc: 21:10, 10/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.