Sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

15:08, 10/07/2023
.

(Baoquangngai.vn) - Sáng 10/7, Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban chỉ đạo) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh- Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo truyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sự đồng thuận, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn cơ bản nền nếp, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Việc công khai để dân biết, dân bàn, quyết định, giám sát, góp ý được các địa phương thực hiện nghiêm túc và bằng nhiều hình thức phù hợp. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong mối quan hệ và giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến tổ chức, người dân có chuyển biến tích cực.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy với nhân dân ở một số xã, phường chưa đảm bảo theo quy chế; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn. Ban Thanh tra trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập còn mang tính hình thức, chưa thực chất.

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có lúc chưa kịp thời…

Nguyên nhân là một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của việc thực hiện QCDC ở cơ sở; chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể tham mưu thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Chưa có chế tài xử lý cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị vi phạm việc thực hiện QCDC ở cơ sở. 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An phát biểu thảo luận tại hội nghị.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An phát biểu thảo luận tại hội nghị.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh yêu cầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao trách nhiệm về dân chủ và thực hành dân chủ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Kết luận 120-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cở sở gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 
 
Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Mặt trận, các hội đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Tin, ảnh: X.THIÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:08, 10/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.