Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2022 – 2025

04:02, 15/02/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15/2, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức cuộc họp để thảo luận, góp ý các Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025. 
[links()]
 
Tham cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh và các thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và cơ bản thống nhất với nội dung của Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2022 và Dự thảo Kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn 2022 – 2025. Bên cạnh đó, một số thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đồng thời, trình bày và đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở trong thời gian tới. 
 
Các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi một số nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở Đặng Ngọc Huy phát biểu tại cuộc họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở Đặng Ngọc Huy phát biểu tại cuộc họp.
Việc ban hành Kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025 nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung cụ thể Ban Chỉ đạo tỉnh cần thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2025….
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở Đặng Ngọc Huy yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo Kế hoạch, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để nghiên cứu, hoàn chỉnh các Kế hoạch. Trên cơ sở đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở đạt kết quả tích cực. Quá trình thực hiện các Kế hoạch phải đảm bảo nội dung, tiến độ về thời gian và đạt hiệu quả tích cực…
Tin, ảnh: H.P
 

.