Bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

21:51, 07/07/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sau 1 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, chiều 7/7, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
 
Tiếp tục chương trình hội nghị, trong chiều 7/7, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo giữa nhiệm kỳ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ tỉnh; về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh.
 
Thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đại tá Phan Công Bình trình bày dự thảo Nghị quyết Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Trần Quang Tòa tham gia thảo luận tại hội nghị.
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Trần Quang Tòa tham gia thảo luận tại hội nghị.
 
Hội nghị đã quán triệt các nghị quyết, thông báo của Bộ Chính trị và của tỉnh, gồm: Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
 
Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị; Thông báo kết luận số 25-TB/TW ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra của 6 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng trình bày nội dung của Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng trình bày nội dung của Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhận định, hội nghị đã đánh giá sát đúng, cụ thể những kết quả đã đạt được trong hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết. Làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, dự báo tình hình trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Thời gian đến, chúng ta phải tiếp tục hành động với phương châm: “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tinh thần chung là phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, để đạt được kết quả tổng thể cao hơn. 
 
Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả. Đồng thời, rà soát, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách mới, đột phá, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phối hợp với các bộ, ngành trung ương trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những đề án, chủ trương lớn đối với tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đây là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, quyết định sự phát triển của tỉnh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục phát huy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tiếp tục tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định.
 
Về phát triển kinh tế, tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt. Xác định rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. 
 
“Tôi đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy thể hiện trách nhiệm cao, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu. Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm trong triển khai công việc, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể. Phối hợp, hợp tác chặt chẽ vì công việc chung của tỉnh, đẩy nhanh công việc đang thực hiện. Tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ”, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận hội nghị.
 
Rà soát, tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy tổ chức đánh giá việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm đảm bảo các nội dung, nhiệm vụ đã đặt ra đều phải được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp theo hướng toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc. 
 
Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, nhất là ở các đô thị. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Thực hiện nghiêm quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn. Tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả đầu tư, kiên quyết điều chỉnh vốn các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp. Lãnh đạo thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân...
 
Tin, ảnh: N.ĐỨC - T.PHƯƠNG
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 21:51, 07/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.