Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với huyện Sơn Tây

15:52, 11/04/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 11/4, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Sơn Tây về việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh tại huyện Sơn Tây.
 
Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Tây, trong năm 2022 và 2023, tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn huyện hơn 170,5 tỷ đồng.
 
Trên cơ sở nguồn vốn được bố trí, huyện đã triển khai thực hiện các dự án như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển tiềm năng, thế mạnh ở địa phương để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…
 
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.
 
Tuy nhiên, trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động được các cấp, các ngành và địa phương tập trung thực hiện, nhưng hiệu quả đem lại chưa cao. 
 
Việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện, nhất là tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị còn chậm, chưa kịp thời; chưa khai thác tiềm năng lợi thế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp còn thấp...
 
Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi và thảo luận để làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.
 
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh kháo sát thực tế tại công trình Nhà văn hóa thôn Đăk Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây.
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh kháo sát thực tế tại công trình Nhà văn hóa thôn Đăk Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Sơn Tây trong việc công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập đề nghị UBND huyện Sơn Tây cần sớm có giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn.
 
Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Ngọc Thịnh yêu cầu UBND huyện Sơn Tây trong thời gian tới cần tập trung hơn nữa để triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện; chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ hơn để thực hiện Chương trình có hiệu quả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.  
 
Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã đi khảo sát thực tế tại một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi triển khai trên địa bàn xã Sơn Dung và làm việc với UBND xã.
 
Tin, ảnh: N.ĐỨC
TIN, BÀI LIÊN QUAN
 

Ý kiến bạn đọc


.