Cho ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia

06:02, 22/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 22/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế lồng ghép và huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 
[links()]
 
Dự thảo Nghị quyết quy định về cơ chế lồng ghép các nguồn vốn và huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 có 4 chương, 11 Điều. 
 
Mục tiêu của dự thảo là thực hiện lồng ghép vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án có cùng mục tiêu, nội dung và trên cùng một địa bàn cấp huyện, xã. Tập trung, ưu tiên lồng ghép nguồn vốn để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và các xã, thôn phấn đấu thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại cuộc họp.
 
Giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp, tránh dàn trải, lãng phí trong sử dụng vốn, đảm bảo hiệu quả đầu tư của các chương trình, dự án. Kết hợp thực hiện các dự án tạo tính lan tỏa, phát huy lợi thế của từng địa phương.
 
Nội dung thực hiện lồng ghép nguồn vốn là những dự án đầu tư thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Ưu tiên với các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; các dự án, mô hình thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn…
 
Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã thảo luận về nội dung của dự thảo.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên nhấn mạnh, việc lồng ghép các nguồn vốn và huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Qua đó khơi dậy, thu hút được tham gia đóng góp của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, Sở KH&ĐT tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết để trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh. 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU