Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc mua, đọc và làm theo báo Đảng

15:10, 10/04/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/4, tại Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Chỉ thị 11), tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nguyễn Ngọc Hà.

A
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Tổng Biên tập các báo Đảng, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Sở Tài chính 32 tỉnh, thành phố khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào).
Hội nghị tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp để báo, tạp chí của Đảng tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận. Khẳng định vai trò nòng cốt trong nền báo chí Cách mạng Việt Nam, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp cần tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy trong việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng theo đúng tinh thần Kết luận 173 của Ban Bí thư. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Hội nghị cũng thống nhất kiến nghị đưa báo, tạp chí của Đảng vào danh mục các loại báo phát không thu tiền đối với vùng biên giới, hải đảo, các cơ quan, đơn vị công tác ở nước ngoài và vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng mô hình học tập, vận dụng những nội dung trên báo, tạp chí của Đảng vào thực tiễn. Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, bạn đọc về báo, tạp chí của Đảng để kịp thời điều chỉnh, cải tiến nâng cao chất lượng cả về nội dung cũng như hình thức; tuyên truyền sát đúng với thực tiễn cơ sở. Xem xét đưa việc mua báo, tạp chí của Đảng được xem là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng hằng năm và có hình thức khen thưởng kịp thời các địa phương, đơn vị thực hiện tốt; đồng thời, có chế tài đối với các tổ chứccơ sở đảng thực hiện chưa nghiêm túc.

Văn phòng Trung ương, Bộ Tài chính cần ban hành văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể hơn về kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo nguồn kinh phí mua tập trung. Quy định rõ việc cấp kinh phí, giao cho một đơn vị làm đầu mối (cấp tỉnh hoặc huyện) trong việc thực hiện đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho các đơn vị, địa phương cơ sở để đảm bảo đủ số lượng, tránh việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích như hiện nay ở một số địa phương, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung quán triệt và đẩy mạnh thực hiện nội dung Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của các cấp ủy trong việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Tăng cường đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng báo, tạp chí của Đảng, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của Đảng và đáp ứng nhu cầu người đọc. Đẩy mạnh cải tiến công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng để phục vụ kịp thời nhu cầu mua, đọc báo, tạp chí của các tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Các cấp ủy đảng tiếp tục xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí của Đảng để phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng đúng mục đích, phát huy hiệu quả và tác dụng của báo, tạp chí của Đảng trong công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân làm tốt...

Tin, ảnh: ĐỨC NGUYỄN

 


Ý kiến bạn đọc


.