Thị xã Đức Phổ: Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật

11:12, 25/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thị xã Đức Phổ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
[links()]
 
Trưởng phòng Tư pháp TX.Đức Phổ Võ Văn Lục cho biết, hằng năm UBND thị xã đều ban hành văn bản hướng dẫn triển khai công tác TTPBGDPL và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn và lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. UBND thị xã đã kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác TTPBGDPL. Hiện nay, Hội đồng Phối hợp PBGDPL của thị xã có 31 thành viên, 36 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 123 tuyên truyền viên cấp xã.
 
UBND thị xã Đức Phổ khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: PV
UBND thị xã Đức Phổ khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: PV
Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền kiến thức pháp luật. Cùng với tuyên truyền qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, đài truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền qua mạng xã hội. Ngoài ra, TX.Đức Phổ phát động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi viết và thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tổ chức. Qua phát động đã có hơn 95 nghìn bài tham gia 11 cuộc thi. 
 
Công tác TTPBGDPL cho các đối tượng đặc thù cũng được TX.Đức Phổ chú trọng thực hiện. Đối với học sinh, đơn vị chức năng lồng ghép giáo dục pháp luật vào các môn khoa học xã hội, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật. Việc quan tâm giáo dục cho học sinh đã giúp cho các em hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống, hình thành ý thức tuân thủ và thói quen ứng xử theo pháp luật khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
 
Qua đẩy mạnh TTPBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình thực hiện việc TTPBGDPL trên địa bàn TX.Đức Phổ đã xuất hiện nhiều mô hình triển khai thực hiện hiệu quả như các câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", "Nông dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội", "Phụ nữ với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội", “Thanh niên với pháp luật", "Thanh niên với công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS", "Văn hóa giao thông", "Hội Người cao tuổi gương mẫu chấp hành pháp luật"...
 
BÁ SƠN
 
 

.