Ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền tại khu vực biên giới biển, đảo

04:06, 15/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 15/6, Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2030.
[links()]
Theo chương trình phối hợp, Sở TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện truyền thông mới (internet, mạng xã hội…). Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng.
 
Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp quy về vấn đề biên giới, lãnh thổ. Công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, cơ hội trong các vấn đề biên giới lãnh thổ, tôn giáo, dân tộc, dân chủ và nhân quyền; kết quả công tác thực hiện, đấu tranh cho quyền con người ở Việt Nam…
 
Đại diện lãnh đạo Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành việc ký kết Chương trình phối hợp.
Đại diện lãnh đạo Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành việc ký kết Chương trình phối hợp.
 
Ngoài ra, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển, đảo thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/8/2020 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
 
Phối hợp xuất bản, cấp phát các ấn phẩm thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại ở cơ sở, cán bộ ở các đồn biên phòng. Sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo giai đoạn 2021- 2030.
 
Sau khi thống nhất và quán triệt chương trình phối hợp này, hai cơ quan sẽ tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để tổ chức thực hiện các nội dung đã ký kết một cách hiệu quả.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.