Video: Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

05:06, 01/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 1/6, tại tỉnh Quảng Ngãi, Trung đoàn 29, Sư đoàn Bộ binh 307 (Quân khu 5) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới cho các chiến sĩ nhập ngũ năm 2022. Sau 3 tháng huấn luyện, 393 chiến sĩ mới huấn luyện tại đơn vị đã hoàn thành đúng, đủ các nội dung huấn luyện theo quy định. 
[links()]
 
 
Thực hiện: THÀNH DUY – H.P