Video: Giữ nghề đan lát truyền thống ở vùng cao

02:05, 31/05/2022
.