Tổng kết 15 năm lãnh đạo công tác kỹ thuật

08:06, 02/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 19/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.
 
[links()]
 
Tàu tuần tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ trên biển. Ảnh: K.TOÀN
Tàu tuần tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ trên biển. Ảnh: K.TOÀN
Hội nghị đánh giá, trên cơ sở nội dung nghị quyết của cấp trên, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của đơn vị.
 
Qua 15 năm thực hiện nghị quyết, BĐBP tỉnh đã đầu tư hơn 32 tỷ đồng cho công tác mua sắm trang bị kỹ thuật, xây dựng nhà kho, công trình bảo quản, bảo dưỡng. Tổ chức khai thác, quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, không để lãng phí, thất thoát của công. Đảm bảo về số lượng, chất lượng và lượng dự trữ về vũ khí, trang bị kỹ thuật trong chiến đấu cũng như hoạt động thường xuyên...
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
 K.TOÀN
 
 
 

.