Sơn Tịnh nâng cao chất lượng huấn luyện

10:05, 12/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Sơn Tịnh đã triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác huấn luyện, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
 
[links()]
 
Thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 75 của Đảng ủy Quân khu 5, Nghị quyết số 27 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện, giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Sơn Tịnh đã lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp vào từng khoa mục; nắm vững chỉ lệnh và phương pháp, nhiệm vụ, nội dung, yêu cầu, mức độ huấn luyện cho từng đối tượng, kết hợp với xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy. Bên cạnh đó, đơn vị còn phát động thi đua đột kích để từng đơn vị đăng ký thực hiện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Huyện Sơn Tịnh tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022.
Huyện Sơn Tịnh tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022.
Mặt khác, trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức cổ động thao trường, tạo khí thế hăng say trong huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện đổi mới theo hướng “tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu và kỹ thuật, chiến thuật sát thực tế, lấy thực hành làm chính...
 
Trung tá Trương Sông Trà - Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Tịnh cho biết, dù công tác huấn luyện ở đơn vị thường xuyên biến động về đội ngũ cán bộ; đặc điểm, đối tượng huấn luyện đa dạng và hệ thống thao trường chưa đồng bộ... nhưng Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chủ động đề ra chủ trương, biện pháp tổ chức huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm để công tác này đạt kết quả tốt.
 
Hằng năm, Đảng ủy Quân sự huyện Sơn Tịnh và các chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, Ban CHQS huyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, chất lượng và trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng diễn tập, gắn với thi đua, khen thưởng trong từng nội dung, đối tượng huấn luyện. Trong 10 năm qua, kết quả kiểm tra huấn luyện đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có 100% đạt yêu cầu; trong đó, từ 75 - 80% khá, giỏi. Đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, kết quả huấn luyện đạt khá.
 
Bài, ảnh: BẢO LỘC
 
 
 

.