Video: Nâng cao công tác huấn luyện dân quân biển

08:06, 06/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trên biển trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mộ Đức đã chú trọng triển khai thực hiện  công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ dân quân biển; đồng thời, tổ chức tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hằng năm theo kế hoạch chặt chẽ, từng bước nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân biển.
[links()]
 
 
Thực hiện: H.HUY – T.DUY – H.P