Sàng lọc, lựa chọn nhà đầu tư

03:03, 18/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 2/2023 và các cuộc làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với các sở, ban, ngành mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã nhấn mạnh, tỉnh sẽ rà soát, sàng lọc tất cả các dự án đã được cấp phép đầu tư. Dự án nào chậm tiến độ, thực hiện không đúng cam kết tỉnh kiên quyết thu hồi, để nhường đất, tạo cơ hội cho nhà đầu tư khác có đủ năng lực, tâm huyết hơn.
 
[links()]
Những năm qua, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách, Quảng Ngãi đã nỗ lực xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, kêu gọi rất nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách đầu tư vào tỉnh. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 64 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư 1,884 tỷ USD. Đồng thời, có trên 660 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 368 nghìn tỷ đồng. Các dự án được nhà đầu tư triển khai thực hiện, đưa vào hoạt động đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển vượt bậc của kinh tế Quảng Ngãi trong những năm gần đây. Đến nay, quy mô GRDP của tỉnh xếp thứ 2 so với 5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đứng thứ 4 so với 14 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế hiện nay, Quảng Ngãi còn khá nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách sau một thời gian dài được cấp phép đầu tư vẫn không triển khai; hoặc chỉ triển khai “lấy lệ” rồi bỏ đó... Tình trạng này xảy ra khá phổ biến ở một số địa phương, nhất là trên địa bàn KKT Dung Quất, gây lãng phí đất đai, bức xúc đối với người dân trong vùng dự án; đồng thời ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư của tỉnh.
 
Thực trạng trên cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các cuộc họp, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương kiên quyết xử lý, thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, chây ỳ... Nhưng trên thực tế, từ 2 năm qua, vấn đề này chưa được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Tại cuộc họp thường kỳ tháng 2/2023 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phải kiên quyết xử lý, trình cấp có thẩm quyền thu hồi tất cả các dự án trong thời gian qua thực hiện chậm, không có lý do chính đáng và cố tình chây ỳ không triển khai dự án. Việc này phải kiên quyết làm, không để lãng phí tài nguyên về đất đai kéo dài. Dự án nằm trên địa bàn KKT Dung Quất thì Trưởng ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh phải chịu trách nhiệm, ngoài địa bàn KKT Dung Quất thì Giám đốc Sở KH&ĐT phải chịu trách nhiệm.
 
“Chúng ta đừng đánh đồng việc đồng hành với doanh nghiệp, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp với chuyện doanh nghiệp chây ỳ, không thực hiện dự án. Cũng đừng đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan là do đại dịch Covid-19. Phải hết sức tỉnh táo, nhận diện đúng doanh nghiệp nào làm và doanh nghiệp nào không có khả năng làm, để có cách xử lý kiên quyết, đừng để người dân bức xúc, cấp trên phê bình”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.
 
Việc tỉnh kiên quyết sàng lọc, thu hồi đối với các dự án chây ỳ, chậm triển khai sẽ góp phần rất lớn trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, tạo cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư mới có tiềm lực, thiện chí và tâm huyết hơn trong thực hiện các dự án đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
 
PHẠM DANH
 

.