Tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn

10:03, 08/03/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Sơn Tịnh đã và đang huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hoá... được xây dựng kiên cố, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
[links()]
 
Xác định hạ tầng nông thôn giữ vai trò quan trọng, thúc đẩy kinh tế  - xã hội phát triển và là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM, nên những năm qua, huyện Sơn Tịnh đã khơi dậy tinh thần thi đua trong nhân dân thông qua phong trào “Sơn Tịnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cấp ủy và chính quyền từ huyện đến xã đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.
 
Đường giao thông nông thôn ở xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh) được đầu tư bê tông kiên cố, sạch đẹp.
Đường giao thông nông thôn ở xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh) được đầu tư bê tông kiên cố, sạch đẹp.
Ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh, nhân dân Sơn Tịnh đã đóng góp ngày công, nguyên vật liệu, hiến đất để xây dựng các công trình. Huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế hỗ trợ 100% xi măng để làm đường giao thông, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu về xây dựng NTM trên địa bàn huyện.
 
Trong giai đoạn 2016 - 2021, tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM của huyện Sơn Tịnh gần 323 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 20 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, huyện Sơn Tịnh đã đầu tư xây dựng hệ thống giao thông tương đối đồng bộ; bê tông, nhựa hóa hơn 210km đường nông thôn; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở... Toàn huyện hiện có 58/58 thôn có nhà sinh hoạt văn hóa. Huyện cũng đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều trường học... đến nay, toàn huyện có 11/11 xã đạt chuẩn NTM, 11 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,74%. Người dân sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 98%...
 
Đánh giá về kết quả đạt được trong xây dựng NTM, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong điều kiện ngân sách của trung ương và tỉnh đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn chế, huyện đã cố gắng cân đối, bố trí lồng ghép nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án để xây dựng hạ tầng nông thôn. Việc huy động nguồn lực trong nhân dân được đẩy mạnh, phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM phát triển rộng khắp ở các xã. Nhờ vậy, hạ tầng nông thôn đã có nhiều thay đổi. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang và văn minh. Đời sống, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện.
 
Trong thời gian đến, huyện Sơn Tịnh xác định nâng cao chất lượng xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện phấn đấu đến năm 2025 xây dựng từ 5 - 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có từ 40 - 50 khu dân cư NTM kiểu mẫu và huyện cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM. Để sớm đạt mục tiêu đề ra, huyện Sơn Tịnh quyết tâm triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Sơn Tịnh chung sức xây dựng NTM”. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu như nước sạch, trường học,  giao thông, thủy lợi, môi trường...
 
Bài, ảnh: H.THU
 

.