Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

10:03, 06/03/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, đến ngày 20/11/2022 các địa phương liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt khối lượng 70%, để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công và đến quý II/2023 hoàn thành 100% công tác bồi thường, GPMB.
[links()]
 
Dự án cao tốc thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định), đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi dài 62km, đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ. Để đảm bảo công tác bàn giao mặt bằng như chỉ đạo của Bộ GTVT, các cấp, ngành và địa phương liên quan đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ...
 
Khẩn trương thực hiện
 
Dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang (Khánh Hòa) có chiều dài 353km. Đây là một trong những dự án đầu tư công trọng điểm của Chỉnh phủ, giai đoạn 2021 - 2025, cũng là gói kích cầu kinh tế sau đại dịch Covid-19. Do đó, công tác bồi thường, GPMB là yêu cầu cấp bách để giải ngân nguồn vốn.
 
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ (thứ ba từ trái sang) kiểm tra thực tế hiện trường hướng tuyến Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ (thứ ba từ trái sang) kiểm tra thực tế hiện trường hướng tuyến Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi.
Với chiều dài 62km qua địa bàn tỉnh, yêu cầu đặt ra với công tác bồi thường, GPMB là rất lớn, vì thời gian còn lại để thực hiện dự án không nhiều. Để đảm bảo tiến độ bồi thường, GPMB, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho dự án; hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong quá trình xử lý các vướng mắc liên quan.
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã trong vùng dự án phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, GPMB và tái định cư, kịp thời giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.
 
Một trong những vấn đề lớn trong quá trình thực hiện bồi thường, GPMB dự án là việc xác định vị trí các khu tái định cư để lập quy hoạch, lập hồ sơ thiết kế xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, GPMB. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị xã để điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để Sở TN&MT thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 
Tập trung cắm mốc hướng tuyến
 
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, với mức đầu tư hơn 20,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh dài 62km, có điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại km130+800 chạy theo phía đông nam tránh các khu dân cư và kết nối trung tâm TX.Đức Phổ và Sa Huỳnh qua 2 vị trí đường dẫn và điểm cuối giao cắt với Tỉnh lộ 629 qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Quỹ thời gian còn lại để hoàn thành 70% khối lượng GPMB toàn dự án là rất ngắn. Trong khi đến ngày 1/3/2022, việc xác định hướng tuyến mới chỉ thống nhất sơ bộ và ngành chức năng của tỉnh chưa thực hiện cắm mốc cụ thể. Theo Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phong, về cơ bản Bộ GTVT đã thống nhất hướng tuyến, nhưng chưa bàn giao cọc mốc cụ thể. Sở GTVT đang phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT), UBND các huyện, thị xã khảo sát lại hướng tuyến và xác định mốc hướng tuyến cụ thể, trình cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến và tiến hành cắm mốc, để có cơ sở thực hiện bồi thường, GPMB.

 
Kiểm tra thực địa mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho biết, địa phương cơ bản thống nhất với phương án hướng tuyến đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất trên cơ sở góp ý của tỉnh. Trong đó, kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến trong việc mở các tuyến kết nối với các KKT, trung tâm đô thị qua các nút một cách hợp lý. “Để đảm bảo tiến độ bồi thường, GPMB, UBND tỉnh giao Sở GTVT làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan điều phối, đôn đốc các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh trong quá trình thực hiện dự án; chủ động tham mưu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh những vấn đề có liên quan”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chỉ đạo.
 
Qua khảo sát hướng tuyến qua địa bàn tỉnh, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ khẳng định, việc triển khai xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam không chỉ đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, mà còn giúp người dân, các địa phương phát triển kinh tế. Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cần quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, GPMB, bàn giao kịp thời cho đơn vị thi công. “Ngay sau khi có hồ sơ mốc tọa độ hướng tuyến, các đơn vị tư vấn thiết kế sẽ cung cấp cho địa phương triển khai ngay công tác GPMB. Tinh thần thực hiện là vừa hoàn thiện hồ sơ, vừa triển khai GPMB phục vụ triển khai thi công xây dựng công trình. Tiến độ dự án phụ thuộc vào các địa phương, nên sự vào cuộc của địa phương sẽ tác động đến quá trình thực hiện dự án”, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nói.
 
Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 
 

.