Xây dựng NTM: Cần tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

06:04, 02/04/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 1.4, BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa chủ trì hội nghị. 

TIN LIÊN QUAN

Sau 3 năm thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được quán triệt, triển khai từ tỉnh đến các địa phương, 100% các xã triển khai nội dung chương trình. Đến 31.12.2013, có 154/164 xã hoàn thành và phê duyệt quy hoạch tổng thể và 33 xã quy hoạch chi tiết. Công tác lập quy hoạch, đề án đã thể hiện rõ 4 loại quy hoạch gồm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất, quy hoạch các điểm dân cư và trung tâm xã, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng. Trong 3 năm, các địa phương đã phê duyệt và triển khai 19 đề tài, dự án và 209 mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân có hiệu quả. 
 
Về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian qua cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức 227 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn thu hút hơn 8.400 người tham gia. 
 
Quảng Ngãi đã quyết định công nhận 5 nghề truyền thống, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập; góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa tốt đẹp của làng quê Việt Nam.
 
Ngoài việc tăng cường công tác đào tạo nghề, các địa phương trong tỉnh còn chú trọng việc tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất cho nông dân. Cụ thể đã tổ chức thành công 415 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, thu hút hơn 14.900 lượt người tham gia. 

 

Trong 3 năm XDNTM, hầu hết các địa phương chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng hơn là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trong 3 năm XDNTM, hầu hết các địa phương chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng hơn là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
 
Đến nay, tỉnh đã thành lập 5 HTX dịch vụ và khai thác thủy sản; sáp nhập và thành lập 1 HTX dịch vụ mới quy mô cấp xã; thành lập 2 nghiệp đoàn nghề cá, 4 tổ hợp tác sản xuất và 77 tổ ngư dân đoàn kết trên biển. 
 
Đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp các cấp từ tỉnh đến cơ sở tương đối đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng, đủ điều kiện triển khai thực hiện các mô hình cũng như đào tạo, chuyển giao công nghệ đến người dân. 
 
Thông qua các nguồn lực, các địa phương đã nhựa hóa, cứng hóa được hơn 515 km đường giao thông và kiên cố hóa hơn 205 km kênh mương thủy lợi.
 
Cuối năm 2013, toàn tỉnh có 1 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 32 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 64 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; 67 xã đạt 4 tiêu chí. Số lượng tiêu chí tăng thêm bình quân ở mỗi xã 2,4 tiêu chí/xã, có một số xã số lượng tiêu chí tăng nhanh như: Bình Dương, Phổ Vinh, Tịnh Trà, Hành Nhân, Hành Minh, Sơn Thành, Tịnh Giang…
 
Tuy nhiên, tiến độ xây dựng NTM tỉnh ta còn chậm so với nhiều địa phương trong cả nước. Chủ yếu tập trung vào phát triển hạ tầng, ít chú trọng đến lĩnh vực sản xuất, môi trường, đời sống tinh thần cho người dân. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất chủ yếu tập trung vào các mô hình khuyến nông phổ biến, ít mô hình mới có tính đột phá về kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ ít hiệu quả. Tư tưởng của đại đa số cán bộ và người dân còn trông chờ ỷ lại vào nguồn lực của nhà nước, hoài nghi mục tiêu, kết quả của Chương trình…
 
Năm 2014, ngoài nguồn vốn ngân sách tỉnh, khoảng 101 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ ưu tiên phân bổ nguồn vốn này cho 17 xã đạt 12 tiêu chí trở lên để đạt NTM vào năm 2015.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trao bằng khen các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong phong trào XDNTM.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trao bằng khen các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong phong trào XDNTM.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa nhấn mạnh: Phong trào xây dựng NTM ở tỉnh ta thực sự trở thành một phong trào sâu rộng ở nhiều nơi, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện. Minh chứng là cơ sở hạ tầng phát triển rõ rệt, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, môi trường, công tác giáo dục được quan tâm. 
 
Tuy vậy tiến độ xây dựng NTM mới tỉnh ta còn chậm so với nhiều địa phương trong cả nước. Chủ yếu tập trung vào phát triển hạ tầng, ít chú trọng đến lĩnh vực sản xuất, môi trường, đời sống tinh thần cho người dân. 
 
Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình để họ chủ động, tích cực hơn trong quá trình tham gia thực hiện. 
 
UBND các xã tiến hành khảo sát, đánh giá lại thực trạng theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, dựa trên cơ sở đó để các huyện xem xét, bố trí kinh phí, đảm bảo tính hợp lý, khách quan cao. Đồng thời, huy động đa dạng các nguồn lực, chú trọng huy động vốn trong dân, cộng đồng và vốn tín dụng, vốn của các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn để phục vụ cho mục tiêu xây dựng NTM. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, mục tiêu đặt ra là 33 xã đạt NTM vào năm 2015 rất khó thực hiện bởi nguồn vốn hạn hẹp, vì thế tỉnh sẽ ưu tiên bố trí vốn cho 17 xã đạt 12 tiêu chí trở lên để các xã đạt NTM vào năm 2015.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 22 tập thể và 19 cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong Phong trào xây dựng NTM trong 3 năm qua.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
 
 
 
 

.