Điều chỉnh điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

08:02, 11/02/2014
.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện điều kiện công nhận huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới của dự thảo Quyết định xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện theo hướng, trước mắt, giữ nguyên tỷ lệ huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ (75% số xã trong huyện và 80% số huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới).

Đối với 25% số xã trong huyện và 20% số huyện trong tỉnh còn lại chưa đạt đủ 19 tiêu chí cần chia ra những tiêu chí chủ yếu, quan trọng phải đạt quy định; những tiêu chí khác còn lại phải đạt khoảng 70-80% so với quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì nghiên cứu nếu cần thiết thay đổi tỷ lệ các xã trong huyện, các huyện trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới khi công nhận huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới thì đề xuất sửa đổi quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.Phan Hiển/VOV


.