Bảo hiểm xã hội tỉnh: Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ

09:02, 09/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021 -  2025, do BHXH Việt Nam giao. 
 
[links()]
 
Những ngày đầu năm mới, không khí làm việc tại BHXH tỉnh rất khẩn trương. Nhân viên BHXH tỉnh tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục bảo hiểm.  Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu Sinh cho hay, năm 2022, BHXH tỉnh thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các chế độ, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người tham gia và hưởng thụ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Ngành cũng đề ra những giải pháp để phát triển người tham gia bảo hiểm, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu về BHXH cho người lao động và BHYT toàn dân tại Quảng Ngãi.
 
Người lao động thực hiện các thủ tục bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Người lao động thực hiện các thủ tục bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện cho các đối tượng tham gia, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định. Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm, chú trọng việc vận động, đôn đốc thu, giảm nợ bảo hiểm.
 
Trưởng phòng Tuyên truyền và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh) Phạm Văn Lệ cho biết, để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2023, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chú trọng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức. Cụ thể là tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của ngành, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, băng rôn, áp phích... Kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt công tác BHXH, BHYT để lan tỏa cách làm hay...
 
Trong dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), BHXH tỉnh đã tổ chức truyền thông với chủ đề: Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống của người dân thông qua chính sách BHXH và BHYT. Trong tháng 5/2023, BHXH tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông nhân tháng vận động triển khai BHXH toàn dân... Những hình thức tuyên truyền phù hợp theo từng thời điểm với những mục tiêu rõ ràng sẽ giúp toàn xã hội hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của BHXH, BHYT để tích cực tham gia thực hiện. Ngoài ra, trong năm 2023, ngành BHXH sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sử dụng lao động, phổ biến những chính sách mới và giải quyết những khó khăn vướng mắc để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.  
 
Bên cạnh công tác truyền thông, cán bộ, nhân viên ngành BHXH còn tập trung giải quyết kịp thời chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Ngành BHXH sẽ tích cực phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh giải quyết kịp thời vướng mắc của người tham gia BHYT, dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo hiểm, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. 
 
Bài, ảnh: TRƯỜNG AN
 
 

.