Tuyên truyền sâu rộng về đại hội công đoàn các cấp

10:02, 07/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, từ đầu quý IV/2022 đến quý III/2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
[links()]
 
Thực hiện hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức công đoàn và cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động và toàn xã hội. Từ đó làm tiền đề triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, khơi dậy niềm tự hào về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân và niềm tin của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam.
  
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH South Sea Leatherwares Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội. 			                  Ảnh: PV
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH South Sea Leatherwares Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội. Ảnh: PV
Theo đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, mạng xã hội, tuyên truyền miệng... Nội dung tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên các cấp công đoàn, đoàn viên, NLĐ phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao vượt qua khó khăn thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập.
 
Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ và tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tuyên truyền về việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, NLĐ vào các dự thảo văn kiện trình đại hội, công tác tổ chức đại hội điểm. Cùng với đó là tổng kết, khen thưởng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”...
 
Chủ tịch Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Phạm Thái Dương cho biết, thời gian qua, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đến nay, có 18/75 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh tổ chức thành công đại hội; phấn đấu trong tháng 3/2023, hoàn thành đại hội các công đoàn cơ sở còn lại.
 
Theo Chủ tịch LĐLĐ TP.Quảng Ngãi Trần Thanh Tuấn, công tác tuyên truyền về đại hội được các cấp công đoàn ở thành phố triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Trong đó, tập trung tuyên truyền khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam...
 
 BÁ SƠN
 
 
 

.