Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

06:07, 11/07/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 11.7, Công Đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 thàng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh (CBCCVCLA) đã đạt nhiều kết quả trong triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn. 
 
Đồng thời, triển khai, tổ chức tốt nhiều hoạt động thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền quyền, lợi ích hợp pháp của CBCCVCLĐ.Thực hiện tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng “Tháng Công nhân” “Ngày hội Công nhân” năm 2019 với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”.  
 
Các đại biểu tham dự tại hội nghị
Các đại biểu tham dự tại hội nghị
 
Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc việc thực hiện các Kế hoạch của Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh về việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần II, nhiệm kỳ 2018-2023. 
 
Thực hiện tốt có kết quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 ở các CĐCS trực thuộc, đồng thời chú trọng phong trào thi đua Cải cách hành chính, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. 
Tin, ảnh: P.TIÊN
 
 
 
 

 


.