Sắp xếp lại công đoàn ngành, địa phương: Giảm đầu mối, tăng hiệu quả hoạt động

06:55, 11/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay LĐLĐ tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp lại công đoàn ngành, địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện.

TIN LIÊN QUAN

Tinh gọn bộ máy công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa cho biết: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác đổi mới, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp.
Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp.


Trên cơ sở đó, LĐLĐ tỉnh đã đề ra các giải pháp thực hiện; chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng tại công đoàn cơ sở (CĐCS), nhằm tạo sự đồng thuận, nhất là những cá nhân, tổ chức chịu sự tác động trực tiếp từ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp, giải thể công đoàn ngành, địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, thành phố. Đồng thời chỉ đạo 14 LĐLĐ huyện, thành phố ban hành quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của ban chấp hành công đoàn giáo dục cấp huyện, chuyển giao CĐCS trường học về trực thuộc LĐLĐ huyện, thành phố...

Qua 2 năm triển khai thực hiện, các cấp công đoàn đã hoàn thành việc chuyển giao toàn bộ CĐCS trực thuộc công đoàn giáo dục huyện, thành phố về LĐLĐ huyện, thành phố. Việc sắp xếp lại công đoàn giáo dục huyện đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của LĐLĐ cấp huyện, thành phố, tinh giản bộ máy, tiết kiệm kinh phí hoạt động hành chính.

Đối với công đoàn ngành, địa phương, căn cứ vào số lượng CĐCS và đoàn viên công đoàn, LĐLĐ tỉnh xây dựng phương án và thống nhất với đảng ủy, ban giám đốc các Sở: GTVT, NN&PTNT để giải thể công đoàn ngành của hai đơn vị này. Chuyển giao các CĐCS trực thuộc của hai đơn vị trên về trực thuộc LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố quản lý theo địa bàn. Đến nay, việc chuyển giao 39 CĐCS, với gần 2.000 đoàn viên/2.488 công nhân, viên chức, lao động của công đoàn ngành GTVT và ngành NN&PTNT tỉnh về các đơn vị đã hoàn tất. Việc giải quyết chế độ đối với cán bộ công đoàn ngành thực hiện theo đúng quy định.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa, việc sắp xếp công đoàn giáo dục huyện, thành phố, công đoàn ngành, địa phương đã góp phần giảm bớt đầu mối trung gian, hạn chế sự chỉ đạo chồng chéo giữa các ngành, các cấp đối với CĐCS; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự quản lý của chính quyền địa phương đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Đồng thời, qua đó cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống công đoàn...

Thông qua việc sắp xếp này còn góp phần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS và cấp trên trực tiếp cơ sở. Đến nay, sau 2 năm giải thể, sáp nhập, sắp xếp bố trí cán bộ, bộ máy hành chính của hệ thống công đoàn toàn tỉnh đã ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Đây là cơ sở để LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.


Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG

 

.
.