Tư vấn pháp luật

09:11, 13/11/2016
.

Bà Huỳnh Nguyệt Anh, huyện Sơn Tịnh hỏi: Vợ chồng tôi dành dụm mua được 1 mảnh đất dự án (hợp đồng đứng tên chồng tôi), sau đó xây nhà nhưng chưa kịp cấp sổ hồng thì chồng tôi bị tai nạn qua đời. Vậy cho tôi hỏi thủ tục để được cấp giấy chứng nhận trong hoàn cảnh của tôi thế nào? Tôi có được đứng tên chính thức căn nhà hay không, hay đứng tên chung với con trai duy nhất của vợ chồng tôi? Bên gia đình chồng tôi thì muốn con trai tôi đứng tên và toàn quyền sử dụng có đúng không? Việc chia thừa kế trong trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Theo như bà trình bày, thì mảnh đất này là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên sẽ là tài sản chung của bà và chồng. Chồng bà đã mất, vậy bà có thể yêu cầu Tòa án chia tài sản chung của bà và chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Sau khi thực hiện chia tài sản chung, thì một nửa căn nhà sẽ thuộc về bà, số tài sản còn lại sẽ được đưa ra chia thừa kế theo pháp luật.

Theo Ðiều 676 Bộ luật Dân sự 2005 thì, trong trường hợp này, hàng thừa kế thứ nhất ở đây được xác định là: Bà, con trai bà và mẹ chồng của bà. Do vậy, số tài sản của chồng bà sẽ được chia làm 3 phần bằng nhau cho bà, con trai và mẹ chồng của bà. Sau khi thực hiện thủ tục chia di sản thừa kế, nếu bà muốn đứng tên toàn bộ căn nhà thì có thể thỏa thuận với mẹ chồng và con trai về việc lấy lại phần đất của hai người rồi chi trả chi phí tương đương với tài sản mà con trai và mẹ chồng của bà được nhận.

Để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cứ Điều 70 Luật Đất đai 2013; Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, bà cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.

+ Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai (đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).


Hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường của UBND cấp huyện.

 

Luật gia LAN ANH