Vững bước đi lên

06:15, 01/07/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 14 năm hợp nhất với tỉnh Bình Định để thành tỉnh Nghĩa Bình, ngày 1/7/1989, tỉnh Quảng Ngãi chính thức được tái lập. Đây là sự kiện trọng đại đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Ngãi; đồng thời là yêu cầu cấp thiết của thực tiễn đất nước lúc bấy giờ nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Vì thế, những khó khăn, thách thức đặt ra cho Quảng Ngãi trong giai đoạn này nhiều hơn là cơ hội, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ và sự chia sẻ, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. 

Nhận thức được điều đó, ngay sau khi tái lập tỉnh, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương, để có sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, động viên cán bộ, đảng viên khắc phục mọi khó khăn để làm việc, mạnh dạn đề xuất những sáng kiến, kinh nghiệm hay trong thực thi công việc; thường xuyên gắn bó với cơ sở để lắng nghe những khó khăn, mong ước của người dân, từ đó kiến nghị giải quyết kịp thời, động viên nhân dân tăng gia sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh. 

Thành phố Quảng Ngãi. Ảnh:  TẤN PHÁT
Thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: TẤN PHÁT

Nhờ đó, trong 35 năm xây dựng và phát triển, với sự đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Ngãi đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, năm 2023, Quảng Ngãi có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh) đạt 60,901 nghìn tỷ đồng, gấp 22 lần so với năm 1989. Quy mô nền kinh tế đạt 122,88 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 2/5 tỉnh của tiểu vùng Trung Trung Bộ; đứng thứ 4/14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, đứng thứ 21/63 tỉnh, thành phố cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 98,53 triệu đồng/người (4.193 USD/người), đứng thứ 2/14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố cả nước. Thu ngân sách năm 1989 khoảng 16,3 tỷ đồng thì đến năm 2023 đạt 30,667 nghìn tỷ đồng, gấp 1.881 lần so với năm 1989. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cũng được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, mang lại nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới mạnh mẽ, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được minh chứng qua thực tiễn cuộc sống trong 35 năm qua. Lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục... được ưu tiên đầu tư và không ngừng phát triển. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo và giữ vững, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở các vùng miền liên tục được cải thiện.

Kỷ niệm 35 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của tỉnh; là dịp để chúng ta nhìn lại và đúc kết những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, song tin rằng, với truyền thống anh hùng của quê hương núi Ấn - sông Trà; tinh thần tự lực, tự cường, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội để chung sức, đồng lòng đưa Quảng Ngãi vượt qua những giai đoạn khó khăn và phát triển toàn diện, đồng bộ, bền vững trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự kỳ vọng và mong ước của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

BÁO QUẢNG NGÃI

  
 

Xuất bản lúc: 06:15, 01/07/2024

Ý kiến bạn đọc


.