Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

11:09, 19/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 19/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022, lớp thứ 2.
[links()]
Dự lễ khai giảng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; PGS,TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS, TS Hoàng Hùng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 
Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022, lớp thứ 2.
Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022, lớp thứ 2.
 
Từ ngày 19 - 24/9, 180 học viên của lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, cán bộ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh, con người Việt Nam; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế; quá trình chuyển đổi số quốc gia, về công tác đối ngoại…
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại lễ khai giảng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại lễ khai giảng.
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, việc bổ sung, cập nhật kiến thức là rất cần thiết, nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, năng lực tổ chức đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, để khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
 
Lớp học là cơ hội để các học viên trải nghiệm, cập nhật kiến thức về những vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng; nghiêm túc lắng nghe đầy đủ, với tinh thần tự giác, gương mẫu, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều.
 
PGS,TS Lý Việt Quang - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trực tiếp đứng lớp, truyền đạt kiến thức cho các học viên ngay sau lễ khai giảng.
PGS,TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trực tiếp đứng lớp, truyền đạt kiến thức cho các học viên ngay sau lễ khai giảng.
 
Ngoài ra, các học viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên, mở rộng kiến thức; hoàn thành tốt nội dung, chương trình bồi dưỡng, thu được nhiều kết quả bổ ích, phục vụ tốt nhất cho công việc thực tế của địa phương, đơn vị mình.
 
Tin, ảnh: T.PHƯƠNG

 


.