Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới

10:03, 03/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2021 - 2025, huyện Minh Long đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Từ đó hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn huyện.
 
[links()]
Trong 2 năm qua, huyện Minh Long đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng để sớm đưa xã Long Hiệp về đích NTM. Nhờ đó, diện mạo xã Long Hiệp có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Long Hiệp giảm còn 11,2% và đạt 19/19 tiêu chí xã NTM. Xã đang hoàn thiện hồ sơ gửi huyện đề trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã đạt NTM trong quý I/2023. Ông Nguyễn Văn Diệu, ở xã Long Hiệp cho biết, các tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng tạo thuận tiện cho việc đi lại, giao thương của người dân. Nhiều gia đình đã đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ nên đời sống người dân ngày một khá hơn.
 
Việc đầu tư, xây dựng công viên giúp người dân xã Long Hiệp (Minh Long) có nơi vui chơi, thư giãn.
Việc đầu tư, xây dựng công viên giúp người dân xã Long Hiệp (Minh Long) có nơi vui chơi, thư giãn.
Bên cạnh xã Long Hiệp, những năm qua, huyện Minh Long cũng quan tâm đầu tư, hỗ trợ các xã Long Mai, Long Môn hoàn thiện các tiêu chí xã NTM. Đến nay, xã Long Mai đạt 15/19 tiêu chí, xã Long Môn đạt 11 tiêu chí. 
 
Chủ tịch UBND huyện Minh Long Đinh Văn Điết cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu có 3 xã về đích NTM. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng cơ sở kỹ thuật, thay đổi tư duy và nhận thức cho người dân trong công tác giảm nghèo bền vững. Trong 2 năm (2021 - 2022), huyện đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Riêng năm 2022, huyện bố trí gần 15 tỷ đồng thực hiện các công trình, dự án thuộc các chương trình phát triển kinh tế- xã hội.
 
Bên cạnh đó, huyện Minh Long đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Huyện chú trọng phát huy vai trò chủ thể và tính tích cực của người dân trong xây dựng NTM. Năm 2022, người dân đóng góp hơn 300 triệu đồng để thực hiện các chương trình, dự án. Ngoài ra, huyện tập trung xây dựng, chuyển giao các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, nhằm đa dạng hóa sinh kế, thay đổi tư duy sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, đem lại thu nhập cao cho người dân. Trong đó có các mô hình như trồng lúa, chăn nuôi bò, trâu, trồng chè, nuôi heo ky... Nhờ vậy, đời sống của người dân trên địa bàn huyện dần ổn định, thu nhập không ngừng được nâng lên. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 21,3%.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 

.