Những chuyển biến tích cực

10:12, 28/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu cơ quan hành chính cấp tỉnh, cùng nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2022 của Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Những hạn chế, sai sót từng bước được khắc phục, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, từng bước nâng cao chỉ số về quản trị hành chính công và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
 
[links()]
 
Hiệu quả từ việc tăng cường kiểm tra, giám sát
 
Năm 2022, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành của tỉnh chỉ đạo thường xuyên, liên tục; triển khai đầy đủ các văn bản, nhiệm vụ CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021- 2030 của Chính phủ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC được cơ quan chuyên môn tăng cường để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, thiếu sót.
 
Năm 2022, tỉnh tổ chức nhiều cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Năm 2022, tỉnh tổ chức nhiều cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Nguyễn Thanh Hoài, trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại 11/33 sở, ban, ngành, địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra đã tổ chức khắc phục hoàn thành 100% các vấn đề, nội dung còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua kiểm tra. Đồng thời, bộ phận một cửa các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức liên quan nghiêm túc thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC ngay trong quá trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo việc số hóa kết quả giải quyết TTHC chính xác, đầy đủ, kịp thời.
 
Nhờ kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, nên tình trạng trễ hạn, tồn đọng hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa các cấp đã được cải thiện đáng kể trong năm 2022. Cụ thể, tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh đã trả kết quả trước hạn và đúng hạn đạt 99,8%. Bộ phận một cửa 13 huyện, thị xã, thành phố trả kết quả trước hạn và đúng hạn đạt 97,64%. Bộ phận một cửa cấp xã đã trả kết quả trước hạn và đúng hạn 99,42%. Bộ phận một cửa các cấp còn tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay tại chỗ 19,258 nghìn hồ sơ. Trong năm đã tiếp nhận, giải quyết hơn 43 nghìn hồ sơ trực tuyến, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian đi lại...
 
Áp dụng nhiều sáng kiến
 
Để khuyến khích người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 11 ngày 7/7/2022 quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giảm 50% phí, lệ phí khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với 10 lĩnh vực được quy định tại Nghị quyết số 11.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, để đảm bảo công tác CCHC đạt kết quả, các cơ quan liên quan còn triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp mới. Trong năm 2022, các cơ quan đã tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giảm 50% mức thu phí, lệ phí khi tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 10 nhóm TTHC; giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh (30% đối với các sở, ban, ngành; 20% đối với các huyện đồng bằng; 10% đối với các huyện miền núi); vận động cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

 
Cùng với đó là xây dựng phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động để mở rộng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến cho tổ chức, cá nhân; biên dịch các TTHC liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài (116 thủ tục) để phục vụ cho nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài... Kiến nghị phương án đơn giản hóa 7 TTHC của tỉnh, tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC gần 140 triệu đồng/năm và tỷ lệ cắt giảm chi phí 12,26%. Đồng thời, đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định của trung ương đối với 8 TTHC trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ du lịch, việc làm, tiêu chuẩn đo lường chất lượng...
 
Bài, ảnh: XUÂN LỘC
 

.