Hội thảo tư vấn, phản biện về chiến lược phát triển chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

09:12, 23/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở TT&TT tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội với chủ đề “Chiến lược phát triển chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia; lãnh đạo các sở, ngành.
[links()]
 
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Huỳnh Văn Tố nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp các căn cứ và luận cứ về quan điểm chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính lý luận, tính pháp lý, tính khoa học và thực tiễn để làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chiến lược phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Để hội thảo đạt nhiều kết quả, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề nghị các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý trên cơ sở các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành Chiến lược phát triển Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở TT&TT tỉnh soạn thảo để thảo luận đi đến những ý kiến thống nhất về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới. 
 
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
Hội thảo đã được nghe các tham luận thể hiện những góc nhìn đa chiều xoay quanh các chủ đề liên quan đến vai trò của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và trong đời sống của con người; Kết quả xây dựng chính quyền điện tử, bước đầu hình thành chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua; Các chủ trương, chính sách, cơ chế từ trung ương đến địa phương về chuyển đổi số; Bàn luận về xu hướng của thế giới và Việt Nam về chuyển đổi số trong tương lai; Quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển chiến lược chuyển đổi số trên 3 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số và xã hội số) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi…
 
Trên cơ sở những tham luận này, hội thảo đã cung cấp một góc nhìn rõ nét hơn về chuyển đổi số. Qua đó, phổ biến đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời gợi mở hướng đi, chiến lược phát triển chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Các vấn đề đại biểu thảo luận, góp ý tại hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo để Sở TT&TT tỉnh nghiên cứu, hoàn chỉnh và tham mưu UBND tỉnh xem xét Quyết định Ban hành Chiến lược phát triển Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Theo Dự thảo Quyết định về Ban hành Chiến lược phát triển Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở TT&TT tỉnh soạn thảo trình UBND tỉnh đặt ra định hướng, tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ngãi nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chỉ số chuyển đổi số tốt nhất của cả nước.
 
Ứng dụng mạnh mẽ, tiên phong các công nghệ số, dữ liệu số trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, phương thức sống, làm việc, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa và phát huy tiềm năng về văn hoá, con người, kinh tế, xã hội địa phương hướng đến phát triển Quảng Ngãi thịnh vượng, ổn định và bền vững. 
Tin, ảnh: H.P

.