Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06

11:08, 30/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và Xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)”, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án này.
 
[links(right)]
 
Đại tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Đề án 06 xác định rõ đối tượng phục vụ là người dân và doanh nghiệp. Theo đó, tổ chức và cá nhân được hưởng các tiện ích tốt nhất thông qua các dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội và tiếp cận các dịch vụ thương mại thông qua “định danh điện tử”. Việc triển khai thực hiện Đề án 06 có vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng hết sức to lớn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, góp phần phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.
 
Công an tỉnh với vai trò là Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện đề án và tham mưu thành lập các tổ công tác, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện đề án này. Đồng thời, Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị làm sạch dữ liệu dân cư, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), cấp định danh điện tử; triển khai thực hiện 25/25 dịch vụ công thiết yếu ở mức độ 3, mức độ 4 và có 21/25 dịch vụ công phát sinh hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện Đề án 06. Tính đến tháng 8/2022, các cơ quan, đơn vị đã triển khai 25/25 dịch vụ thiết yếu theo Đề án 06 trên môi trường dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Toàn tỉnh tiếp tục triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax Mobile đối với cá nhân và triển khai hóa đơn điện tử. Từ đầu năm đến nay, có 41,352 nghìn hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân được xử lý. Có hơn 1 triệu đối tượng tiêm phòng được cập nhật dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng...
 
Trong thực hiện nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, công dân số, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp trong khám, chữa bệnh. Hiện đã có 6 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, 12 trung tâm y tế huyện, thành phố và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm thực hiện việc sử dụng thẻ CCCD trong khám, chữa bệnh.
 
Trong công tác làm sạch dữ liệu, Công an tỉnh đã triển khai các giải pháp đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Chỉ riêng tháng 8/2022, Công an tỉnh đã thu nhận 15,679 nghìn hồ sơ cấp CCCD và gần 18 nghìn hồ sơ cấp định danh điện tử; cập nhật, làm sạch dữ liệu 6.410 trường hợp.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Phạm Quang Sự cho biết, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện Đề án 06 và triển khai sâu rộng để người dân, doanh nghiệp tiếp cận đề án này, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số. Qua triển khai, đến nay hệ thống dữ liệu như y tế, BHXH, tư pháp... cơ bản đã đồng bộ với hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Huyện cũng triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu với 1.093 hồ sơ gồm các lĩnh vực như bảo trợ xã hội, đất đai, hộ tịch và lĩnh vực người có công; tiếp nhận, xử lý 2.353 hồ sơ ở lĩnh vực cư trú - lưu trú...
 
BÁ SƠN
 

.