Ứng dụng công nghệ trong quản lý ngân sách

20:30, 29/08/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để công tác quản lý ngân sách nhà nước được minh bạch và kiểm soát chặt chẽ, thời gian qua, các ngành thuế, tài chính, kho bạc đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
 
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện cho biết, Sở Tài chính đang sử dụng 2 phần mềm là quản lý tiền lương và quản lý chính sách an sinh xã hội. Đây là 2 lĩnh vực chiếm cơ cấu, tỷ lệ rất lớn trong chi ngân sách. Cùng với đó, đơn vị sử dụng phần mềm được dùng chứng thư số, chữ ký số trong giao dịch với các cơ quan liên quan như Kho bạc Nhà nước, BHXH, các ngân hàng; đồng thời, tích hợp bảng chi trả lương và phiếu rút dự toán tiền lương của đơn vị vào dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Tính đa nhiệm và kết nối tốt của phần mềm giúp việc quản lý sử dụng ngân sách trả lương đảm bảo kịp thời, chính xác, nhanh chóng và chi tiết; tăng tính hiệu quả, minh bạch trong chi ngân sách.
 
 Cán bộ ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức điện tử.
Cán bộ ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức điện tử.
Đối với phần mềm quản lý kinh phí và thanh, quyết toán các chế độ an sinh xã hội, qua ứng dụng đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những bất cập trong quản lý, tổng hợp kinh phí của các đối tượng được hưởng chế độ an sinh xã hội. Đồng thời, xây dựng và hình thành một cơ sở dữ liệu về quản lý kinh phí và thanh, quyết toán các chế độ an sinh đảm bảo chính xác, đồng bộ.   
 
Hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) là phần mềm ứng dụng CNTT tích hợp, có khả năng kết nối, xử lý tập trung dữ liệu trong toàn ngành tài chính từ trung ương đến địa phương, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình thực hiện ngân sách ở các cấp, bộ, ngành và đơn vị sử dụng ngân sách thông qua Kho bạc Nhà nước. Qua đó, giúp lãnh đạo các địa phương, cơ quan tham mưu nắm bắt kịp thời tình hình tài chính, ngân sách, đưa ra quyết định chỉ đạo, điều hành ngân sách một cách chủ động, nhanh chóng, hiệu quả. Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Nguyễn Văn Cần nhận định, việc ứng dụng hệ thống TABMIS đã giúp các cơ quan, đơn vị quản lý ngân sách nhà nước nói chung và ngành tài chính tỉnh nói riêng nâng cao hiệu quả công việc, nhất là nâng cao tính minh bạch trong thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước.
 
Công tác thu ngân sách nhà nước hiện nay cũng đã được thực hiện theo phương thức điện tử, từ kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế. Người nộp thuế không cần phải đến cơ quan thuế vẫn có thể khai và nộp thuế một cách nhanh chóng, thuận lợi. Qua ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế vào mọi lúc, mọi nơi, tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet. Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Võ Hùng, việc áp dụng số hóa trong quản lý kê khai thuế đã góp phần nâng cao chất lượng tờ khai, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tránh thất thu cho ngân sách.
 
Bài, ảnh: HỒNG HOA
 
 
 
.
.