Vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm trong cộng đồng dân cư

10:07, 26/07/2020
.

(Baoquangngai.vn) - Sáng 24.7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

TIN LIÊN QUAN

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” năm 2020.

Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh triển khai nội dung truyên truyền thực hiện đề án
Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh triển khai nội dung truyên truyền thực hiện đề án

Đề án được triển khai với mục đích phát huy sức mạnh của toàn dân trong tham gia phòng ngừa tội phạm phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng phạm tội nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm tội tại các địa bàn dân cư; xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư.

Qua đó, đề án cũng yêu cầu có từ 90% đến 100% các khu dân cư và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; củng cố và thiết lập các hình thức tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm ở các thôn tổ dân phố tùy theo đặc điểm để nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm và có biện pháp đảm bảo an toàn giữ bí mật thông tin cho người dân khi tham gia phát hiện tố giác tội phạm; có ít nhất 50% cán bộ Mặt trận tổ quốc các cấp, Ban công tác Mặt trận ở các thôn, tổ dân phố được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận động, phòng chống tội phạm.

Đồng thời, việc triển khai thực hiện Đề án phải gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào, cuộc vận động khác của MTTQ và các đoàn thể chủ trì được tập trung thực hiện từ địa bàn dân cư.

T. Nhàn

.