Từ ngày 1/7, quy định mới liên quan đến căn cước công dân có gì thay đổi?

13:30, 01/07/2023
.

Theo Thông tư 44/2023 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 1/7/2023 đến hết năm 2023, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân sẽ bằng 50% so với mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 (Thông tư 59/2019/TT-BTC).

Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2023 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó có quy định mới về mức thu lệ phí căn cước công dân.

Theo Thông tư, kể từ ngày 1/7/2023 đến hết tháng 12/2023, lệ phí cấp căn cước công dân sẽ bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.
 

Kể từ ngày 1/7/2023 đến hết năm 2023, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân thay đổi. Ảnh minh họa
Kể từ ngày 1/7/2023 đến hết năm 2023, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân thay đổi. Ảnh minh họa

Trước đó, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định:

Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD: 30.000 đồng/thẻ CCCD.

Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ CCCD.

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Từ 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân theo Thông tư 44/2023 của Bộ Tài chính quy định:

Công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân sẽ nộp lệ phí với mức 15.000 đồng/thẻ CCCD.

Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ CCCD.

Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ CCCD.

Cũng theo Thông tư 44, hàng hoạt các loại phí, lệ phí khác cũng được giảm. Cụ thể:

- Giảm 30% phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường quy định tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC.

- Giảm 50% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2023/TT-BTC.

- Giảm 20% phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện quy định tại Biểu mức thu phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTC.

- Giảm 50% lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC…

Kể từ ngày 1/1/2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Thông tư 44/2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Theo L.VŨ/SKĐS 

Xuất bản lúc: 13:30, 01/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.