Chuẩn mực mới về đạo đức cách mạng

14:08, 23/05/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144). Quy định này có 6 điều với 21 điểm, quy định cụ thể các yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên.

Trong đó, quy định rõ 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đó là: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Quy định 144 là một trong những văn kiện thể hiện tầm tư duy mới của Đảng ta. Đây cũng sẽ là căn cứ chính trị để chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Nhiều nhiệm kỳ qua, công tác cán bộ của Đảng ta có nhiều đổi mới, đạt những kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các quy định, quy chế về công tác cán bộ liên tục được hoàn thiện. Cho đến nay, trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng như Điều lệ Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm; quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên...  Tuy vậy, công tác tổ chức - cán bộ vẫn còn một số hạn chế nhất định. Không ít cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, nhiều đảng viên đã bị kỷ luật xử lý hình sự, trong đó có cả lãnh đạo cấp cao của Đảng và các bộ, ngành trung ương...

Chính vì thế, trong giai đoạn mới này, việc thực hiện, bồi đắp đạo đức cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên có ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự rèn, tự soi, tự sửa và hoàn thiện bản thân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải lấy đạo đức làm cái gốc, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (khóa XIII) ngày 18/5 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh công tác đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, thu hút, bồi dưỡng, phát triển, trọng dụng nhân tài. Điều này cho thấy, trong bối cảnh tình hình mới, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Trong đó bắt đầu từ việc thực hiện chuẩn mực mới về đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có tâm, có tài, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn vì nước, vì dân.

HOÀNG HÀ

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:08, 23/05/2024

Ý kiến bạn đọc


.