Ban mai xanh

10:49, 26/01/2024
.

Đi bên em
Ban mai xanh
Hơi thở đồng quê ngọt lành
Sương cong ngọn mạ
Long lanh..

Ban mai xanh
Nắng tinh nghịch cười trong kẽ lá
Bùn non thơm mùi rạ
Vừa quen vừa lạ
Em cười khúc khích
Ban mai xanh...

Xin mỗi ngày được đi bên em
Trong tinh sương ruộng đồng quê ngoại
Thì thào cỏ dại
Thơm bàn chân em
Vô tình tay anh chạm vạt áo nâu mềm
Tim anh lỗi nhịp
Ban mai lành
Nắng oà vỡ long lanh

Xin từng ngày được đi bên em
Trong sớm mai, nắng thả tơ vồi vội
Em tinh khôi
Giọt thơ tôi bối rối
Tạ ơn đời
Ban mai xanh.

       TRẦN XUÂN TIÊN

Xuất bản lúc: 10:49, 26/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.