Phía mưa rơi

16:07, 15/12/2023
.

Phía mưa rơi
Có gì trong giọt mưa rơi
Rơi triền ký ức mà chơi vơi lòng
Ướt mèm một thuở long đong
Em xa. Xa ngút. Ta chong chong chiều

Một thời nhớ. Một thời yêu
Đường trơn. Mưa đổ. Vẫn liều bước chân
Ngõ nhà em. Đứng tần ngần
Sau mưa. Trăng rộ. Buông dần qua tay

Hình như linh cảm đêm nay
Mai em xa.
Và tháng ngày em xa

Một mình ta với câu ca
Thương mình. Ngồi hát “í a... qua cầu”

Thương em. Đò chật sông sâu
Một thân hiền thục về đâu cuộc người!
Có gì trong giọt mưa rơi
Để riêng ta biết. Người ơi! Có về...
                                   BÙI HUYỀN TƯƠNG  

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

 

Xuất bản lúc: 16:07, 15/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.