Nhớ Ba Tơ 

09:08, 01/12/2023
.

Ôi đèo Viôlắc 
Sáng mây treo lặng thinh
Trưa vàng trên thửa ruộng
Đèo gấp lên gập xuống
Như rắn luồn trong mây

Em Hrê đốn củi
Chở lửa về cùng mây
Quảng Ngãi nam miền tây
Ba Tơ chiều chút khói

Ché rượu cần bạn đợi
Chở mùa thu ai về
Tiếng chiêng vang vang thế
Cho lòng mình đê mê!
                        LÊ HỒNG HÀ

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

 

Xuất bản lúc: 09:08, 01/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.