Sông Vệ trong tôi 

20:56, 04/11/2023
.

Ơi sông Vệ ơi sông Vệ ơi
Dẫu mấy nắng mưa mấy đổi dời
Người vẫn trong tôi xanh ngời ngợi
Một dòng thương nhớ mãi đầy vơi.

Bến đò An Chỉ lau lu lấp
Đâu dễ che mờ môi mắt trăng
Thiết tha giun dế còn lên nhạc
Cô lái về đâu sóng khỏa bằng?

Dâu tằm bãi dưới lên mơn mởn
Mùi lúa nương trên xuống đượm đà
Ba Gò cộng hưởng hồi thinh cốc
Một ơi gần vọng mấy nẻo xa.

Nên thơ Bến Thóc không còn đập
Vẫn đẹp trăm chiều một Mỹ Hưng
Xe nước đôi bờ thôi róc rách
Guồng quay vẫn quay mãi không ngừng...

Ơi sông Vệ ơi sông Vệ ơi
Nuôi dưỡng hồn tôi suốt cuộc đời
Cho dẫu quyến thân dần rụng lá
Hoa tình quả nghĩa vẫn neo tươi!
                        NGUYỄN NGỌC HƯNG 

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

 

Xuất bản lúc: 20:56, 04/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.