Bàn tay

07:46, 11/12/2023
.

Người đàn ông Hrê xưa
Tay quen cầm rựa phát nương, làm rẫy
Bắp lúa rước về đầy bếp, đầy chòi
Đan lát mây tre thành gùi, rổ, rá
Cầm giáo, vót chông giữ đất, giữ làng
Học con kiến, con ong làm nhà cao, nhà dài
Học thác suối, con chim, ngọn gió
Làm đàn bầu, đàn tre, đàn trúc.
­­
Người phụ nữ Hrê xưa
Bàn tay khéo léo dệt váy, dệt khố
Váy khố đẹp như lông chim két, chim công.
Bàn tay chăm chỉ nuôi heo, nuôi gà
Heo gà đông như bầy ong, bầy mối
Bàn tay khéo léo nuôi con chăm chồng
Nhà sàn bập bùng lửa hồng ấm cúng.
 
Người Hrê hôm nay
Trọn kiếp, trọn đời
Bàn tay nối với... 
Bàn tay.
                NGA RI VÊ

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

 

Xuất bản lúc: 07:46, 11/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.