Chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

08:48, 29/11/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định lĩnh vực đất đai là một trong những lĩnh vực trọng tâm cần phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xử lý để góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, năm 2023, tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp với quyết tâm cao. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), có biện pháp xử lý đối với những trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC... 

Tăng cường công tác kiểm tra

Nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình thực hiện công tác cải cách TTHC về đất đai.

Trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, cho từng cơ quan, tổ chức thực hiện, quán triệt sâu rộng về đạo đức công vụ tới từng tổ chức và cá nhân thực hiện TTHC đất đai; chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết TTHC về đất đai thông qua việc ban hành quy trình nội bộ (Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 7/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh); xác định tinh thần 4 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, đảm bảo giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC chậm muộn, quá hạn từ 5% xuống dưới 3% trong năm 2023.

Cán bộ phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ) tiếp nhận hồ sơ đất đai của công dân.
Cán bộ phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ) tiếp nhận hồ sơ đất đai của công dân.

Để công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC trong lĩnh vực đất đai đi vào nền nếp, ngoài việc ban hành Kế hoạch số 23 ngày 13/2/2023 về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Văn phòng UBND tỉnh tiến hành hoạt động kiểm tra, kiểm soát TTHC, việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại UBND một số xã bao gồm: xã Đức Lân (Mộ Đức); phường Phổ Văn (TX.Đức Phổ); xã Bình Hải (Bình Sơn); xã Ba Động (Ba Tơ); xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) và việc giải quyết TTHC của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Trà Bồng, huyện Sơn Tịnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh để kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những hành vi vi phạm trong quá trình thực thi công vụ và đã tiến hành kiểm tra tại UBND phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi).

Riêng năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại các đơn vị, địa phương; qua kiểm tra, kiến nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 chủ tịch UBND cấp xã, 2 công chức địa chính xã và xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 1 công chức địa chính xã.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh sách công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thường để xảy ra chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân do lỗi chủ quan, cố ý để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, đồng thời tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác kiểm tra nội bộ trong giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai cũng được các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Điển hình như Sở TN&MT đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức kiểm tra tại các chi nhánh, qua kiểm tra phát hiện có 8 viên chức, người lao động để xảy ra chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai cho hộ gia đình, cá nhân. Qua đó, tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 3 đồng chí (kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm) và đang tiến hành kiểm điểm đối với 5 đồng chí còn lại theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng tăng cường kiểm tra, rà soát làm rõ nguyên nhân đối với Phòng TN&MT và UBND xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý thường để xảy ra chậm trễ trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và tiến hành kiểm điểm, trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định.

Những bất cập cần tháo gỡ

Để việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ kịp thời cho nhân dân, sớm khắc phục những vướng mắc, giảm thiểu phiền hà, khó khăn trong thực hiện các TTHC, tỉnh cũng đã kiến nghị trung ương kịp thời công bố, công khai các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để địa phương có thể kịp thời cập nhật và thực hiện rà soát, công bố Danh mục TTHC theo quy định.

Cùng với đó, đề nghị rà soát, sửa đổi trình tự thực hiện các TTHC của hộ gia đình, cá nhân tại khoản 2; điểm g, khoản 3, Điều 70 Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Vì theo quy định này, hiện tại hộ gia đình, cá nhân được quyền nộp hồ sơ tại UBND cấp xã và đăng ký nhận kết quả tại UBND cấp xã. Quy định này hiện không còn phù hợp và phát sinh bất cập. Mặt khác, việc quy định UBND cấp xã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã phát sinh vướng mắc.

Vì vậy, tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định trên theo hướng: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã thì UBND cấp xã hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, sau đó hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện để được tiếp nhận, giải quyết và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện để đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện và phù hợp với thực tiễn giải quyết TTHC.

 Năm 2023, việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính, phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh có sự cải thiện rõ rệt. Đến cuối tháng 10/2023, có 15,211 nghìn giao dịch thành công với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó có 5.303 giao dịch thành công). Qua đó, góp phần giúp Quảng Ngãi nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có thứ hạng cao về thanh toán trực tuyến trong cả nước.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 08:48, 29/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.